Het is onze bedoeling om de gedoneerde Stag (zie Overstag 127) op onze stand ten toon te stellen en ter verkoop aan te bieden.

Wellicht gaat de Stag dan verkocht worden aan de hoogste bieder voor de auto in zijn geheel of in onderdelen. Beide biedingsmogelijkheden worden aangeboden en het bestuur geeft op voorhand aan dat het voor het resultaat met de hoogste netto-opbrengst zal kiezen: verkoop in onderdelen is dus onder aftrek van demontage- en afvoerkosten van het restantwrak met een uitdrukkelijke lichte voorkeur voor verkoop in zijn geheel.

Degene die de Stag als geheel krijgt toegewezen krijgt hem nog zondag of maandag thuis bezorgd (afleveradres binnen het vaste land van Nederland).