Contact opnemen?

Vragen over of voor de club?
Meer weten over de Triumph Stag?
In contact komen met eigenaren?
Lid worden van Stag Club Nederland?

Volledig lid worden is alleen mogelijk indien u (al) eigenaar van een Triumph Stag bent. Bent u ook enthousiast maar (nog) geen eigenaar aan kunt u donateur worden. Neem daarvoor contact op met onze secretaris: secretaris@stag-club.nl

Na aanmelding als lid en betaling van de contributie ontvangt u als introductie de statuten, het huishoudelijk reglement, de ledenlijst en een aantal nummers van clubblad Overstag.

Lidmaatschapsgeld: € 42,50 (maart - maart)
Donateur: € 20,00 (maart - maart)
Entree: € 7,50 (eenmalig)
Prijzen: februari 2016

Vragen? Opmerkingen?
Neem contact op met onze secretaris:
secretaris@stag-club.nl  of andere leden van
het bestuur