Introductie Stag Club Nederland

ESM Belgie 2001Stag  Club Nederland (SCN) is opgericht in 1980 en geŽffectueerd in 1981, drie jaar na het beŽindigen van de productie van de Triumph Stag (totaal 25939 stuks). Inmiddels telt de club bijna 200 leden. Gegevens over het bestuur staan hier.

In de eerste jaren ging de aandacht vooral uit naar het leren onderkennen en verhelpen van de specifieke Stagproblemen, vooral rondom de motor. Er werd toen veel gesleuteld, zowel door de leden als door enkele gespecialiseerde garages.
Inmiddels weten we (bijna) allemaal hoe je probleemloos van deze heerlijke auto kunt genieten en is er een balans ontstaan tussen enerzijds veel gezelligheid en anderzijds de auto/techniek.

Doelstelling
De Stag Club Nederland wil haar leden behulpzaam zijn bij het in stand houden en restaureren van hun Triumph Stag. Om dit te realiseren beijvert de Stag Club Nederland zich om technische gegevens en informatie te verzamelen en uit te wisselen.
Tevens wil zij door middel van het organiseren van evenementen en bijeenkomsten en het uitbrengen van het clubblad "Overstag" de leden met elkaar in contact brengen.

Wat doet de Stag Club Nederland voor haar leden?
Voor lid worden klik hier.

Techniek
Leden met vragen op technisch gebied kunnen terecht bij onze technische commissie. Bovendien wordt er regelmatig een technische dag georganiseerd. Het aanbod van Stagonderdelen bij de daarin gespecialiseerde in binnen- en buitenland is groot. Daarom heeft de SCN geen eigen onderdelen magazijn  nodig.

Evenementen
esm detmold 1Om beurten organiseren de verschillende Europese Stag Clubs ieder jaar de Europese Stag Meeting (ESM). De ESM duurt (naar keuze) twee of drie dagen en trekt gemiddeld zo'n 85 Stag's. De gezamenlijke reis is al een belevenis op zich en diverse leden combineren de buitenlandse ESM's soms met een korte vakantie.

Naast de nieuwjaarsborrel, de Algemene Leden Vergadering, de technische dag ( en natuurlijk periodiek de ESM), organiseert de SCN jaarlijks zo'n 4 puzzel- en toerritten. Uiteraard zoeken we daarvoor mooie locaties en de fraaiste omgeving op. Soms zit daar ook een tweedaags evenement tussen, zoals bijvoorbeeld een Ardennenweekend in de herfst.

Het clubblad "Overstag"
Overstag verschijnt vier keer per jaar. Daarin vindt u onder andere algemene clubinformatie,  technische artikelen, ludieke stukjes en - wetenswaardigheden en natuurlijk alles over de evenementen van de SCN. Leden kunnen als particulier bovendien gratis adverteren.

Als u dit aanspreekt en u als eigenaar of fan van een Stag desondanks nog
 geen lid bent, neem dan contact op met de club via secretaris@stag-club.nl of
word lid / donateur met behulp van het online aanmeldformulier.

Bekijk ook de statuten en het huishoudelijk reglement (pdf-file)