Stagflits actueel

Stag Flitsen zijn de email berichten waarin Stag Club Nederland haar leden snel informeert over interessante zaken.

Clubblad “Overstag” verschijnt 4 keer per jaar met clubinformatie, technische artikelen en natuurlijk alles over de SCN evenementen.

Stag Flitsen volgt meer de actualiteit. Leden waarvan een E-mail adres bekend is krijgen Stag Flitsen automatisch in hun mailbox.

Ideeën of vragen over Stag Flitsen? Mail naar voorzitter@stag-club.nl Daar kan ook uw e-mail adres naar toe!

De eerder verschenen nummers van DEZE jaargang zijn via de navigatie links te raadplegen. Oudere versies van de Stag Flitsen zijn verzameld in het archief.

Hieronder vindt u de meest actuele Stag Flits:
de e-mail nieuwsbrief van de Stag Club Nederland.
Eerdere berichten uit deze jaargang vindt u via de navigatie links

Voorgaande jaargangen (2001 - 20015) vindt u in het Stag Filts archief.

Jaargang 12 - Volgnummer 3 - 29 maart 2017.

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2017 (ALV)
op zondag 9 april 2017 te Soest

Hierbij nodigen wij de leden graag nogmaals uit tot het bijwonen van de ALV 2017 waarna traditioneel het glas zal worden geheven op het aanstaande verenigingsjaar. Voor details verwijzen wij u naar de agenda welke in de recent verschenen Overstag 136 is opgenomen.
Na de ALV kan de lunch gezamenlijk gebruikt worden.

Slangenmuur_Slot_ZuylenAansluitend op de lunch rijden wij via een uitgezette toertocht door de provincie Utrecht naar Slot Zuylen te Oud Zuilen. Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht, net buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke familie- geschiedenis met invloedrijke bewoners, waarin sterke vrouwen een prominente rol spelen, zoals de schrijfster Belle van Zuylen. Het kasteel toont de wooncultuur van de Utrechtse adel vanaf de 13e eeuw en is omringd door fraaie tuinen.
Leuk detail aan het bezoek aan Slot Zuylen is dat wij bij hoge uitzondering met onze Stags het terrein op mogen rijden en onze edele herten tot vlak bij het Slot mogen parkeren. Voor nadere details verwijzen wij u naar www.slotzuylen.nl

Na het bezoek aan het Slot om +/- 16:00 uur wordt de dag afgesloten in het museumcafé in het gerestaureerde koetshuis van Slot Zuylen met borrel en snack. Het streven is om vóór 17.00 uur in het museumcafé te zijn. Na de slotborrel nemen wij afscheid van elkaar en gaat een ieder zijns weegs.

Evenals vorig jaar vragen wij voor het middagprogramma (lunch, museum en borrel) een bescheiden bijdrage van € 10,00 per persoon, waarvoor u ongetwijfeld begrip zult hebben.

De ALV 2017 zal plaatsvinden op zondag 9 april in Restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD, Soest.
Voor nadere details verwijzen wij u naar: www.soesterduinen.nl
U wordt verwacht rond 11.00 uur, de tijd voor koffie met het traditionele appelgebak!
Om 11.30 uur stipt begint de ALV.

Wilt u zich met het aantal deelnemers aanmelden bij Willem de Jonge, waarbij wij u vriendelijk doch dringend verzoeken dit uiterlijk op zondag 2 april kenbaar te maken. Dit in verband met het door ons aan de catering op te geven totaal aantal personen.
Graag via secretaris@stag-club.nl  of 0622438282 voor:

  • A) De ALV met koffie en aperitief aangeboden door de club
  • B) Lunch
  • C) Het bezoek aan Slot Zuylen met slotborrel.

Van een aantal leden hebben wij reeds aanmeldingen voor deelname ontvangen. Wij gaan er van uit dat die leden aan de drie bovengenoemde activiteiten deel nemen. Mocht dit anders zijn, dan graag even een berichtje.

Graag tot ziens op zondag 9 april.
Namens uw bestuur Stag Club Nederland,
Pieter Jan Witvliet
Willem de Jonge
secretaris@stag-club.nl