12.01 - 30 januari 2017

Stag Flitsen zijn de email berichten waarin Stag Club Nederland haar leden snel informeert over interessante zaken.

Clubblad “Overstag” verschijnt 4 keer per jaar met clubinformatie, technische artikelen en natuurlijk alles over de SCN evenementen.

Stag Flitsen volgt meer de actualiteit. Leden waarvan een E-mail adres bekend is krijgen Stag Flitsen automatisch in hun mailbox.

Ideeën of vragen over Stag Flitsen? Mail naar voorzitter@stag-club.nl Daar kan ook uw e-mail adres naar toe!

De eerder verschenen nummers van DEZE jaargang zijn via de navigatie links te raadplegen. Oudere versies van de Stag Flitsen zijn verzameld in het archief.

Jaargang 12 - Volgnummer 1 - 30 januari 2017.

ESM2017Geachte SCN-Leden,

Graag uw aandacht voor het volgende:

34. Europäischen Triumph-Stag Treffen 2017
34e  European Stag Meeting 2017
Hemelvaartweekend in Zwitserland: 
Abtwill bij St. Gallen

Nú inschrijven voor deelname en gezamenlijk
rijden naar ESM 2017

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017 vindt de ESM 2017 plaats in Zwitserland en wel in kanton St. Gallen. Zoals gebruikelijk wordt de dag ervoor en daarna aan de deelnemers die daarin interesse hebben ook een programma aangeboden. Voor het volledige programma wordt verwezen naar de aparte bijlage.
De deelnemers verblijven in het luxueuze 4* Hotel Säntispark in Abtwill met uitgebreide ontspanningsmogelijkheden. Diner en feestavond vin- den plaats in Hotel Einstein in St. Gallen in de historische Kloosterwijk. De culinaire faam van dat hotel belooft wat (hopen we!).
Arrangement is wel duurder dan 2 jaar geleden, maar dat is -voor zover wij dat kunnen overzien- vooral terug te voeren op de hotelkosten en de dinerlocatie. Overigens CHF 1,-- = ± € 0.90.

We denken natuurlijk aan de laatste ESM van 2015 die door onszelf werd georganiseerd: een goedgeslaagd festijn met qua bezoekersaantal de all-times hoogste score met 125 bezoekende Stags. Het wordt onge- twijfeld in Zwitserland ook weer een mooi festijn, waarvan we met een mooie SCN-delegatie getuige hopen te zijn.
Hierbij de oproep van het SCN-bestuur om met velen:

 1. De ESM te bezoeken; als u zich gelijk al wilt opgeven dan kan dat door met het bijgevoegde formulier onze Zwitserse zus- terclub, Triumph Stag Club Zwitserland, uw deelname te be- vestigen
 2. Graag met een cc aan uw evenementencommissaris en se- cretaris: witvliet@wxs.nl of evenementen@stag-club.nl en secretaris@stag-club.nl
 3. Gezamenlijk op te rijden (met een variantkeuze).


Uiteraard kan men ook volledig individueel naar de ESM 2017 toe. Voor dat gezamenlijk oprijden zijn er twee varianten:

 1. rechtstreeks
  • op donderdag 25 mei of vrijdag 26 mei in één dag naar CH over de Autobahn
  • SCN zal degenen die dat wensen dus inventariseren en hen bij elkaar brengen en één van degenen vragen om daarin verder de lead te nemen
 2. binnendoor rijden door de Eiffel en het Schwarzwald
  • deze route wordt voorbereid en begeleid door SCN (eve- nementencommissaris en secretaris):
  • we rijden in drie dagen naar de ESM in St. Gallen: een stuk Eiffelroute en de Schwarzwaldhochstrasse met twee slaapstops in Duitsland, de eerste ergens in de zuidelijke Eiffel of langs de Rijn en de tweede in het Zwarte Woud in de buurt van Baden-Baden.
  • De route wordt gereden met een beschrijving via plaats- namen en wegennummers, heel simpel. Er kan individu- eel worden gereden of met een aantal in colonne. Kaart en navigatie is wel makkelijk als je elkaar tussentijds zou kwijtraken.


Het driedaags aanrijdprogramma ziet er als volgt uit:

 • woensdag 24 mei verzamelen in Venlo om 09.30 uur
 • vertrek om uiterlijk 10.30 uur
 • naar schatting 300 km: doen we alleen al rijdend over binnen- wegen zeker wel 6 uur over, zonder lunch ….. lunchprijsniveau zelf te bepalen
 • 1e hotelovernachting, vriendelijke prijsklasse: 2 personen incl. ontbijt < EUR 100
 • diner/avondeten “gutbürgerlich”, dus iets van maximaal € 25,-- p.p., excl. drank
 • donderdag 25 mei: vertrek uit hotel om 09.30 uur
 • weer iets van 300 km sturen, dus weer zo’n 6 uur (weer zonder lunch ….) naar dito 2e hotel aan of bij de Schwarzwaldhochstrasse
 • Prijsklasse hotel en eten idem
 • Vrijdag 26 mei: 200 km (kleine vijf uur sturen), verder dus over de Hochstrasse.
 • Vroege vrijdagmiddag aankomst in Zwitserland, wordt nog ge- tuned met ESM-organisatie om aansluiting te krijgen op hun ESM-programma. Aldaar ieders keuze (en ook zo dan invullen op ESM-formulier!):
  • Achterblijven in hotel Säntispark
  • Meegaan met de ESM-organisatie naar de Schwägalp/Säntis + diner
  • Komen we in tijdnood voor dat aanhaken bij ESM, dan rijden we rechtstreeks zelf naar de Schwägalp (via het hotel)

Vervolgens storten we ons in de ESM 2017, al dan niet met verlenging.

Ieder kan op eigen gelegenheid op het door hem/haarzelf te bepalen moment de terugreis inzetten. Ook hier geldt dat SCN ook daarvan de wensen zal inventariseren, het gezelschap (één of meer) zal samenstel- len, ze samenbrengen en suggesties doen voor de terugreis.

We willen snel de interesse van de SCN-leden peilen of en hoe ze mee- doen. De organisatie van de reisbewegingen dient immers in gang te worden gezet. Dat moet tijdig gebeuren, want we rijden en overnach- ten in het toeristisch drukke Hemelvaartweekend.

Graag ontvangen we dus zo snel mogelijk, maar wel zéér uiterlijk 14 februari 2017 uw eerste reactie per mail ter richten aan:

evementen@stag-club.nl  of witvliet@wxs.nl
en aan secretaris@stag-club.nl
 

 • Of u denkt u te gaan inschrijven aan de ESM 2017 in Zwitser- land: zeker, zeker niet of misschien
 • En zo ja, hoe u denkt te gaan aanrijden, individueel, met een groep over de Autobahn of met een groep in een aantal dagen als hierboven beschreven.

Antwoorden jullie asjeblieft?
Voor nadere vragen: bel of mail de evenementencommissaris Pieter Jan Witvliet: witvliet@wxs.nl of 06-51623223
 

Namens Uw SCN-bestuur,
Pieter Jan Witvliet Willem de Jonge
secretaris@stag-club.nl

stag-flits-11-5-afb-5