11.09 - 13 oktober 2016

Stag Flitsen zijn de email berichten waarin Stag Club Nederland haar leden snel informeert over interessante zaken.

Clubblad “Overstag” verschijnt 4 keer per jaar met clubinformatie, technische artikelen en natuurlijk alles over de SCN evenementen.

Stag Flitsen volgt meer de actualiteit. Leden waarvan een E-mail adres bekend is krijgen Stag Flitsen automatisch in hun mailbox.

Ideeën of vragen over Stag Flitsen? Mail naar voorzitter@stag-club.nl Daar kan ook uw e-mail adres naar toe!

De eerder verschenen nummers van DEZE jaargang zijn via de navigatie links te raadplegen. Oudere versies van de Stag Flitsen zijn verzameld in het archief.

Jaargang 11 - Volgnummer 9 - 13 oktober 2016.

Limburgrit op 23 november 2016 gaat niet door!
Tot grote spijt van bestuur blijkt de Limburgrit in zijn organisatie toch niet te realiseren te zijn. Jammer, maar volgend jaar moet met hetgeen als route-info nu wél beschikbaar is zo’n route maakbaar zijn! Met dank aan de informatie die door onze voormalige penningmeester Hanno is verschaft.

Dringende oproep aan de leden!
Het bestuur en vooral de evenementencommissaris hoopt elk verenigingsjaar weer op de nodige steun van de SCN-leden en dat geldt dus ook weer voor aanstaande evenementen in 2016 en 2017! Graag hopen we op vrijwilligers die:

 • bereid zijn een paar uur te helpen op de ‘Triumph Parts Day’ op 13 november 2016 in Houten
 • idem op British Cars & Lifestyle op 18 en 19 maart 2017 in Rosmalen
 • maar vooral die een rit willen organiseren in 2017!!
  Maak het niet te moeilijk/zie er écht niet teveel tegenop en …. het bestuur en vooral de evenementencommissaris wil graag helpen indien een lid zich aanmeldt voor het organiseren van zo’n rit, die immers door alle SCN-leden wordt geapprecieerd!!

Jullie aanmeldingen/suggesties etc. worden graag ingewacht door eve-nementencommissaris Pieter Jan Witvliet via witvliet@wxs.nl of evemementen@stag-club.nl of natuurlijk via een ander bestuurslid.
Laat ons verrassen!!

Evenementenprogramma eerste helft 2017

 • 18/19 maart British CARS & Lifestyle Rosmalen
 • 9 april Algemene Leden Vergadering met rit Soestduinen
 • 30 april of 7 mei Lenterit - Organisatie nog onbekend
 • 26/27/28/29 mei European Stag Meeting, Zwitserland* Bodensee: Voor geďnteresseerden zal gezamenlijk naar en van Zwitserland worden gereden.
 • ?? juni Nader te bepalen - Organisatie nog onbekend
 • 9 juli Dutch National Triumph Day Doorn
Stag-flits-11-09 - ODD
Triumph Parts Day’ (voorheen ODD)
op zondag 13 november in Expo Houten

De samenwerkende Triumphclubs in Nederland: Club Triumph Holland (CTH), Triumph Spitfire Club (TSC) en de Stag Club Nederland (SCN) organiseren op 13 november a.s. de ‘Triumph Parts Day’ (de TPD 2016) voorheen bekend als de Triumph Onderdelen Dag (ODD). De entreeprijzen zijn weer verlaagd!

De ‘Triumph Parts Day’ vindt plaats in hal nr. 2, dat is de grote hal, van Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE in Houten. Openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Expo Houten is eenvoudig te bereiken via de A27, afslag Houten. Het Expo-complex is met borden aangegeven en parkeren is gratis.

Gewone bezoekers betalen € 10,-- p.p., maar leden van Nederlandse Triumphclubs (dus ook die van TRCH) betalen een entreeprijs van € 5,-- p.p. en dat geldt óók voor hun partner. Onder de 16 jaar wordt zelfs geen entreeprijs gevraagd. Voor SCN-leden is een printje van deze Stag-flits of van de Overstag van begin november aanstaande voldoende om de kortingsprijs te krijgen.

TPD-01Leden van de Triumphclubs kunnen van hun overbodige Triumph-spullen in kleinere omvang of hoeveelheid afkomen door gebruik te maken van de “bring & buy”.

Op de “bring & buy” stand betaalt men daarvoor per te verkopen item € 1,-- op voorhand aan de organisatie. Dát bedrag is overigens zogeheten “non-refundable”. Daarbij dient te worden aangegeven:

 • wat het aangeboden item voorstelt
  (niet iedereen is zo technisch!!)
 • wat de prijs die hij/zij daarvoor als vraagprijs wil stellen
 • én wat/hij als minimumprijs wenst te ontvangen.

Wordt het item verkocht, dan wordt als commissie door de TPD-organisatie 10% verlangd en krijgt dus de gelukkige verkoper 90% van de verkoopprijs mee naar huis, minus natuurlijk die eerder betaalde ene Euro.

Als men méér onderdelen wil verkopen of zelfs een hele (al dan niet overcomplete) Triumph of Standard, dan is de huur van een eigen stand heel erg de moeite waard. Daarvoor betalen leden slechts € 1,-- per m2 en dat is écht heel weinig.
Eén spelregel is het vermelden waard: er worden geen meegebrachte consumpties op de stands toegestaan.
Over deelname als standhouder, kunt u mailen via evenementen@triumph.nl of bellen met Theo Ouborg 06-53290563.

De ‘Triumph Parts Day’ is dus de uitgelezen plaats om voor leuke prijzen de ontbrekende onderdelen voor uw Triumph te scoren, maar ook overtollige te slijten. De organiserende Triumphclubs zullen aanwe-zig zijn met hun stands en/of clubshops en met zoveel techneuten blijft geen probleem onopgelost. Ook wordt een Triumph-chassis met open-gewerkte motor tentoongesteld. Er is verder gelegenheid om een drankje en een hapje te nemen in het Expo-restaurant in de hal. Óók als u dus niets “technisch” nodig heeft voor uw huidige Triumph is een bezoek aan de ‘Triumph Parts Day’zeker de moeite waard!

Om zo’n beurs mogelijk te maken steken ook nu weer leden van de organiserende Triumphclubs de handen uit de mouwen. Vele handen maken nu eenmaal “licht werk”. Opbouw, ontvangst van de standhou-ders, bemensing van de clubstands, afbraak, de bring & buy-stand: al die zaken vragen zo hun aandacht. Organisatoren CTH, SCN en TSC vra-gen ook bij deze TPD 2016 om hulp daarbij. Aanmeldingen van SCN-leden worden héél graag door mij ingewacht (evenementen@stagclub.nl). Ik reken op jullie!
Ook kun je bij mij terecht voor meer informatie.
Tot 13 november!
Pieter Jan Witvliet, jullie SCN-evenementencoördinator

Namens uw bestuur Stag Club Nederland,
Willem de Jonge
secretaris@stag-club.nl