11.08 - 12 september 2016

Stag Flitsen zijn de email berichten waarin Stag Club Nederland haar leden snel informeert over interessante zaken.

Clubblad “Overstag” verschijnt 4 keer per jaar met clubinformatie, technische artikelen en natuurlijk alles over de SCN evenementen.

Stag Flitsen volgt meer de actualiteit. Leden waarvan een E-mail adres bekend is krijgen Stag Flitsen automatisch in hun mailbox.

Ideen of vragen over Stag Flitsen? Mail naar voorzitter@stag-club.nl Daar kan ook uw e-mail adres naar toe!

De eerder verschenen nummers van DEZE jaargang zijn via de navigatie links te raadplegen. Oudere versies van de Stag Flitsen zijn verzameld in het archief.

Transisalania-rit 25 september 2016

Zoals in de Overstag reeds aangekondigd is voor 25 september aanstaande de Twente-Sallandrit georganiseerd. Beide streken liggen over de IJssel en dus in Transisalania.

U bent welkom vanaf 10:00 uur op “Erve Odinc” in Markelo (Seinenweg 2). Daar kunt u met de gebruikelijke koffie/thee en “iets erbij” de tuinen bezichtigen (www.erveodinc.nl) en onderwijl weer even bijpraten met andere clubleden.

We willen met de rit starten om ca. 11:00 uur. De tocht voert door het fraaie Twentse en Sallandse landschap. Ongeveer halverwege de tocht kan (overigens wel voor eigen rekening) geluncht worden bij De Hoofdige Boer in Almen.

Landhotel De Hoofdige Boer is genoemd naar het gedicht De Hoofdige Boer van dichter A.C.W. Staring. Het gedicht begint met de dichtregel ‘Elk weet waar ‘t Almensch kerkje staat’. Daaraan ontleent het hotel de naam. In 1950 schrijft Jan de Hartog in de theetuin waar het goed toeven is (o.a. lunch) aan zijn boek Godsgeuzen. (http://www.dehoofdigeboer.nl  )

We vervolgen de rit via Harfsen, Kring van Dorth en Bathmen naar
Diepenveen. Omdat we graag onze ritten net iets meer willen laten zijn dan kilometers rijden sluiten we af in de omgeving van Havezathe De Haere, waar onderdelen van de bij niet zovelen bekende IJssellinie bezichtigd kunnen worden. We plannen een rondleiding door medewerkers van de Stichting die zich sterk maakt voor het behoud van deze waterlinie waarmee pas, als verdedigingselement in de koude oorlog in 1952 is begonnen. (http://www.ijssellinie.nl/1.-commando--en-hospitaalbunker-(olst).html)

In de directe omgeving sluiten we daarna de dag af met de gebruikelijke borrel.

Door deze keuze voor het eindpunt hopen we hen die van verre zouden moeten komen een stuk tegemoet te komen. Zowel naar noord, west en zuid is de terugweg dan toch alweer een stuk korter dan een eindpunt diep in Twente zou betekenen.

Als reeds geschreven is de lunch voor eigen rekening, los daarvan vraagt het bestuur een bijdrage van € 5,00 per persoon ter dekking van de kosten met betrekking tot het bezoek aan de commando- en hospitaalbunker.

We nodigen iedereen dan ook van harte uit om in te schrijven voor
deelname aan deze rit. Inschrijven kan door een mailbericht aan evenementen@stag-club.nl en/of voorzitter@stag-club.nl, vr 20 septemberas.


Van Harte Welkom.
Marion en Klaas van Heuven - Waldktter