11.02 - 12 februari 2016

Stag Flitsen zijn de email berichten waarin Stag Club Nederland haar leden snel informeert over interessante zaken.

Clubblad “Overstag” verschijnt 4 keer per jaar met clubinformatie, technische artikelen en natuurlijk alles over de SCN evenementen.

Stag Flitsen volgt meer de actualiteit. Leden waarvan een E-mail adres bekend is krijgen Stag Flitsen automatisch in hun mailbox.

Ideen of vragen over Stag Flitsen? Mail naar voorzitter@stag-club.nl Daar kan ook uw e-mail adres naar toe!

De eerder verschenen nummers van DEZE jaargang zijn via de navigatie links te raadplegen. Oudere versies van de Stag Flitsen zijn verzameld in het archief.

Jaargang 11, nummer 2 - 12 februari 2016

Geachte SCN-Leden,
Graag uw aandacht voor het volgende:

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2016
(ALV) op zondag 6 maart 2016 te Soest

Hierbij nodigen wij de leden graag nogmaals uit tot het bijwonen van de ALV 2016 waarna traditioneel het glas zal worden geheven op het aanstaande verenigingsjaar. Voor details verwijzen wij u naar de agenda welke in de recent verschenen Overstag 132 is opgenomen.

Na de ALV kan de lunch gezamenlijk gebruikt worden. Aansluitend op de lunch rijden wij via een uitgezette toertocht door de provincie Utrecht naar Huis Doorn te Doorn. U kunt het museum Huis Doorn individueel bezichtigen (er zijn op deze zondag geen door het museum georganiseerde rondleidingen) of deelnemen aan de exclusieve toer die geleid zal worden door ons gewaardeerde lid Jan Kamphuis. Jan zal als bouwhistoricus tekst en uitleg geven over het gebouw Huis Doorn en door zijn brede historische kennis tevens vertellen over de historie en inhoud van het museum.
Leuk detail aan het bezoek aan Huis Doorn is dat wij bij hoge uitzondering met onze Stags het terrein op mogen rijden en onze edele herten tot vlak bij het Huis mogen parkeren.

Na het bezoek aan het Huis wordt de dag afgesloten in de Oranjerie van Huis Doorn met borrel en snack. Het streven is om vr 17.00 uur in de Oranjerie te zijn.

Na de slotborrel nemen wij afscheid van elkaar en gaat een ieder zijns weegs.


Evenals vorig jaar vragen wij voor het middagprogramma (lunch, museum en borrel) een bescheiden bijdrage van € 10,00 per persoon, waarvoor u ongetwijfeld begrip zult hebben.

De ALV 2016 zal plaatsvinden op zondag 6 maart in Restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD, Soest. Voor nadere details verwijzen wij u naar: www.soesterduinen.nl

U wordt verwacht rond 11.00 uur, de tijd voor koffie met het traditionele appelgebak!
Om 11.30 uur stipt begint de ALV.

Wilt u zich met het aantal deelnemers aanmelden bij
Willem de Jonge, waarbij wij u vriendelijk verzoeken dit uiterlijk op zondag 28 februari kenbaar te maken. Dit in verband met het door ons aan de catering op te geven totaal aantal personen.

Graag via secretaris@stag-club.nl of 0622438282 voor:

A)De ALV met koffie en aperitief aangeboden door de club
B)Lunch
C)Het bezoek aan Huis Doorn met slotborrel.

Graag tot ziens op zondag 6 maart
Met beste groet,
namens uw bestuur Stag Club Nederland, Willem de Jonge secretaris@stag-club.nl